2014-04-20

MIDLANDS IT-VERKTYG HOS BYTBIL PRATAR NU DYGNET RUNT

banner bytbil

Midland startade i januari nu ett nytt arbetssätt för bilåterförsäljare med Bytbil som annonskanal för att nå nya bilköpare och knyta nya servicekunder. Nu är tilläggsprogrammeringen klar och det innebär att Bytbils databas frågar Midlands databas Midman varje nattkörning om flaggad försäljningsbil finns med. Svarar Midman ja, så läggs bilen automatiskt upp med banner för Garanti På Väg eller Hjälp På Väg och samma mervärden i utrustningslistan skickas automatiskt via Bytbil till Blocket.

Lösningen går ut på att bilhandlare kan flagga ny- och begagnatbilar som ska säljas med Midland mervärden direkt när bilarna läggs upp i Bytbil. Midland har byggt en smart IT-lösning som innebär att de bilar som bilåterförsäljaren redan har som servicekunder och de inbytesbilar som leveransservats med Midland olja, kan flaggas med rätt mervärde (motorgaranti och/ eller fri vägassistans) när bilarna läggs upp för försäljning. Se exempel från Forsbergs Bil AB i Skellefteå nedan.

- Med ett enkelt verktyg kan vi höja värdet i hela affären, mervärde i själva bilförsäljningen samtidigt som bilköparen knyts som servicekund till verkstaden, säger Urban Forsberg på Forsberg Bil AB i Skellefteå.

- På så sätt hjälper vi fullserviceanläggningar att bredda affären och höja lönsamheten, säger Jonas Udd på Midland AB.

 

BÄTTRE SAMARBETE MELLAN BILFÖRSÄLJNING OCH VERKSTAD

– Ibland skymtar en ovilja eller bristande engagemang hos bilsäljare och ledning för att sälja verkstadsservice. Samtidigt som de flesta vittnar om ökande konkurrens och lägre marginaler i branschen, säger Jonas på Midland.

– Det finns en stor affärspotential i servicemarknaden. Den kan tas tillvara genom ett bättre samarbete mellan bilförsäljning och verkstad och det är där Midland kommer in i bilden genom att vi smörjer upp processen, säger han.

- De fullserviceanläggningar vi talat med ser fler fördelar. Förutom ökad marginal i verkstaden ökar kundnöjdheten med Midland mervärden som tar vid efter nybilsgarantin. Ökad kundkontakt och kundnöjdhet ökar i sin tur lojaliteten till bilåterförsäljaren och återköpsfrekvensen av bilar. Vi har funnit att affärspotentialen i antal nya servicekunder bland begagnatbilköparna är upp till 25-35% av det totala antalet sålda begagnatbilar, säger han.

För en medelstor bilåterförsäljare med 300 begagnatbilar per år, där huvuddelen som säljs är yngre än 10 år, motsvarar det 100 nya servicekunder per år. Med en snittmarginal på 1 000-1 500 kronor per service ger det en extra marginal på 100-150 000 kronor år ett. På en treårsperiod blir den samlade extra marginalen upp till 600-900 000 kronor.

SMART KOPPLING TILL BEFINTLIGA SERVICEKUNDER

Midland bevakar automatiskt de servicekunder som redan rullar med servicepåminnelse och mervärde från Midland. Det innebär att en bil som säljs via inbyte och som redan har Midland motorgaranti och/ eller vägassistans automatiskt flaggas med det när bilen läggs upp för försäljning, när Midlandauktoriserade bilsäljare triggar Midland när bilen läggs upp för försäljning i Bytbil. Aktiveras snabbval Midland i utrustningslistan hänger mervärdena Motorgaranti och/ eller Vägassistans med till både Blocket och Prisskylt. Systemet hjälper på så sätt till att hålla reda på de mervärden som ska anges för bilen.

 

ÖKAD KUNDLOJALITET SOM MÄTS LÖPANDE

Midlands affärsidé är att öka kundlojaliteten bland servicekunder till bilverkstaden, både genom att påverka lojaliteten till serviceintervallerna och till verkstaden för att på så sätt öka verkstadens lönsamhet. Sedan starten 2004, har Midland kunnat visa att kombinationen mellan verkstadsprofilerad servicepåminnelse och mervärdet Sveriges längsta motorgaranti 10 år eller 50 000 mil med vägassistans, gett bra resultat vad gäller repetitionen av service på rätt intervall och förlängda kundrelationer.

- Vi mäter dessa resultat, exempelvis repetition service med medelvärde i antal månader bland servicekunderna, hos varje enskild verkstadskund, säger Jonas på Midland.

– Därför kan vi uttala oss om hur vi påverkar servicekundernas beteende, säger han.

Midland har även mätt gruppen servicekunder som inte har servicepåminnelse i kombination med våra mervärden. – I snitt, ger samarbetet mellan Midland och verkstaden en ökad lojalitet med resultatet kortare repetition mellan servicarna, 30 – 45 dagar. Det betyder att Midlandauktoriserade verkstäder repeterar sina servicekunder tätare med ett ekonomiskt resultat på mellan 125-250 kronor mer per servicekund och år beroende på märke och ort. – För en medelstor verkstad med 1 000 servicekunder ger det ett marginaltillskott på 125-250 000 kronor mer per år, säger Jonas på Midland. – Och då har vi inte räknat med värdet av marknadsföring av verkstaden, förlängda kundrelationer, ökad kundnöjdhet och reparationer i förebyggande syfte, fortsätter han.

 

STARKA MERVÄRDEN SOM HÅLLER VAD DE LOVAR

Verkstadskunder och bilåterförsäljare som är Midlandauktoriserade, servar och hanterar idag över 60 000 bilägare/ servicekunder. Som verktyg använder de Midland Serviceportal, kallad Midman, ett CRM-system kopplat till företagens DMS-system Automaster, Kobra, Infoflex och Winassist, där de registrerar nya servicekunder för mervärden och servicepåminnelse, validerar servicelojalitet via digital servicebok och arbetar med kunduppföljning för att minimera bortfall bland servicekunderna.

De premie- och självriskfria mervärden som kan flaggas via IT-verktyget Bytbil på bilåterförsäljarens objektsida för bilar är:

· Midland Garanti På Väg - Sveriges längsta motorgaranti 10 år eller 50 000 mil med vägassistans för nya och begagnade bilar, transport- och husbilar med inträde före 4 år/ 10 000 mil. Garanti På Väg lanserades 2004 och har reglerat hundratals motorskador och driftstopp, både i och utanför Sverige.

· Midland Hjälp På Väg – Vägassistans 10 år eller 50 000 mil med fritt inträde före 10 års ålder. Hjälp På Väg lanserades 2012 och har idag den snabbaste tillväxttakten, på grund av det fria 10-årsinträdet.


Läs mer i bifogad artikel Motormagasinet.

LÄNKAR

 

 

 

Subaru försäkring

KUNDVÅRD FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE.

Titta gärna närmare på vårt webbaserade verktyg som förenklar och förbättrar servicen både för dig och våra gemensamma kunder.

Garanti På Väg »

 

 

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »