2013-11-11

Klimatrapport med CO2-minskning för verkstadens återvunna spillolja

Nu kan varje enskild verkstad få egen rapport för klimatpåverkan där koldioxidminskningen med re-genererad spillolja via Midland-Stena jämfört förbränning redovisas.

-För att bryta ned siffrorna så att de blir begripliga kan vi ta Forsbergs Bil i Skellefteå AB, auktoriserad för Peugeot och ISUZU, som exempel, säger Carl Hultman på Stena Recycling AB. Vi har genom miljöavtal med Midland och verkstaden hämtat 5 100 kilo spillolja för återvinning till ny basolja under det senaste året. Vikten motsvarar en CO2-besparing på 3 kilo CO2 per servicebil och år. En Peugeot 208 släpper ut 98 gram CO2 per kilometer och den klimatsmarta återvinningen av spilloljan motsvarar en körning på 31 km mellan Skellefteå och Boliden med motsvarande lägre CO2-utsläpp, säger han.

Verkstadskunder med Midland Miljö På Väg-avtal blir certifierade för återvinning, så kallad re-generering, av spillolja. Certifieringen sker skriftligen (se exempel nedan) och kan även fås som PDF-fil i det fall verkstaden vill stärka sin miljöprofilering på hemsidan eller annat sätt. Miljö På Väg-avtal innebär också en lägre kostnad för verkstaden eftersom Midland även betalar för hämtning och återvinning av oljefilter, glykolvatten och begagnad bromsvätska utöver spilloljan. Motprestationen är att verkstaden köper olja, glykol och bromsvätska från Midland.

Mer info på www.midlandoil.se fliken kvalitet & miljö

LÄNKAR

 

 

 

Subaru försäkring

KUNDVÅRD FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE.

Titta gärna närmare på vårt webbaserade verktyg som förenklar och förbättrar servicen både för dig och våra gemensamma kunder.

Garanti På Väg »

 

 

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »