ÅTGÄRDER VID GARANTISKADA.

 

I Sverige:

1. Ring Assistancekåren på 020-912 912 (dygnet runt).

 

Utanför Sverige:

De länder i Europa som ditt försäkringsbrev omfattar

1. Ring SOS International dygnet runt på +45 70 10 50 50

2. Uppge fordonets registreringsnummer (kontroll av giltig försäkring sker)

3. Skadan/driftstoppet åtgärdas på plats eller via bärgning.

4. Nettokostnad alternativt självrisk regleras av Assistancekåren/bärgningsföretaget med dig, i de flesta fall med en självriskfaktura som du betalar.

5. Skadereglering/inbetalning från Midland med dig sker därefter posta/faxa självriskfaktura inklusive bankkontouppgifter till Midland. 

För detaljerad information, se kap. 5 och 6 nedan utdrag garantibevis, Midland Garanti På Väg:


5. ÅTGÄRDER VID VÄGASSISTANSSKADA

5.1. Vid inträffande av skada som omfattas av räddningsmomentet i Fordonets gällande försäkring (se befintligt försäkringsvillkor, delkasko, räddning), skall Fordonsinnehavaren kontakta försäkringsbolaget, utsedd bärgare eller ringa Assistancekåren på telefon 020-912 912 eller SOS International utanför Sverige, +45-70 10 50 50.

 

5.2.För det fall Vägassistansskadan täcks av Fordonets gällande bil-, husbil- eller lastbilsförsäkring, handläggs skadan av det försäkringsbolag där Fordonet är försäkrat.

 

5.3. Om skada som omfattas av Vägassistans inträffar, skall Fordonsinnehavaren inom rimlig tid, räknat från skadans upptäckt eller från den tidpunkt då skadan borde ha upptäckts, informera Midland om detta per tel. 031-725 34 00 eller genom brev, portot betalt, Fack 5063, 448 51 Tollered eller per e-post garanti@midlandoil.se. Samtidigt skall Fordonsinnehavaren sända en kopia av garantibeviset och serviceboken (i de fall uppgifter i garantidatabasen saknas), en kopia av bärgnings-/försäkringsrapporten, bankkontouppgifter för utbetalning och en kopia av kvitto på erlagt självriskbelopp till Midland på ovannämnda adress.

 

5.4.När Midland fått Fordonsinnehavarens garanti- och servicebok (eller via kontroll i garantidatabasen) kommer dessa att undersökas för att kunna fastställa om ifrågavarande skada täcks av Vägassistans. Därefter kommer Fordonsinnehavaren att underrättas om ifrågavarande skada täcks av denna garanti. Om så är fallet ersätter Midland Fordonsinnehavaren kostnaderna för självrisk för räddning enligt delkasko i befintlig försäkring.

 

6. ÅTGÄRDER VID MOTORGARANTISKADA

6.1. Vid inträffande av oljerelaterad motorskada som omfattas av maskinskadeförsäkringen (förutsatt att sådan finns) i Fordonets gällande bilförsäkring (se befintligt försäkringsvillkor), skall Fordonsinnehavaren kontakta försäkringsbolaget, utsedd bärgare eller ringa -Assistancekåren, 020-912 912 eller SOS International utanför Sverige, +45-70 10 50 50. Observera att Motorgarantin gäller de oljerelaterade motordelarna som uppräknas på detta garantibevis framsida och inte drivlinan i övrigt och/ eller elektronik.

 

6.2. För det fall Motorgarantiskadan täcks av Fordonets gällande maskinskadeförsäkring, handläggs skadan av det försäkringsbolag där Fordonet är försäkrat.

 

6.3. Om skada som omfattas av Motorgarantin inträffar, skall Fordonsinnehavaren inom rimlig tid, räknat från skadans upptäckt eller från den tidpunkt då skadan borde ha upptäckts, informera försäkringsbolaget och Midland om detta per telefon 031-725 34 00 eller genom brev, porto betalt, Fack 5063, 448 51 Tollered eller per e- post garanti@midlandoil.se. Samtidigt skall Fordonsinnehavaren sända en kopia av garantibeviset och serviceboken (i de fall uppgifter i garantidatabasen saknas), en kopia av försäkringsrapporten och en kopia av erlagt självriskbelopp tillsammans med bankkontouppgifter för utbetalning till Midland på ovannämnda adress.

 

6.4.När Midland fått Fordonsinnehavarens garantibevis samt servicebok (kopia eller via kontroll i Midlands garantiregister) kommer dessa tillsammans med kopia på försäkringsrapporten undersökas för att fastställa om ifrågavarande skada täcks av Motorgarantin. Därefter kommer Fordonsinnehavaren att underrättas om ifrågavarande skada täcks av denna garanti. Om så är fallet ersätter Midland Fordonsinnehavaren kostnaderna för självrisken för maskinskadeförsäkringen enligt Fordonets gällande försäkring eller i de fall maskinskade-försäkringen löpt ut d.v.s. då fordonet ej längre kan omfattas av maskinskadeförsäkring, regleras hela skadan (material och arbete) av Midland direkt.

LÄNKAR

 

 

 

Subaru försäkring

KUNDVÅRD FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE.

Titta gärna närmare på vårt webbaserade verktyg som förenklar och förbättrar servicen både för dig och våra gemensamma kunder.

Garanti På Väg »

 

 

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »