Fraga Bosse

TIPS &
TRICKS


BEHANDLING AV MOTOR MED KVALITATIV MOTOROLJA FÖR RENARE MOTOR MED MINSKAT SLITAGE

Hur ska jag välja en motorolja som dels håller rent i motorn och dels minimerar slitage på motordelar?

För att svara på frågan behöver vi veta hur avlagringar bildas: Avlagringar eller s.k. ”Engine
Sludge Deposits” bildas när olje-och filterbytesintervallerna överskrides eller om man
använder en olja som kvalitetsmässigt inte är bra. Avlagringarna är av två slag;

1. Oxidation och nedbrytning av motoroljan sker vid höga arbetstemperaturer där avlagringar
avsättes i motorn. Detta kallas oxidationsavlagringar. Motoroljan behöver bytas innan
för stora mängder byggs upp i oljan.

2. Föroreningar av motoroljan: Stora mängder av restprodukter i förbränningen, vatten,
bränslerester, sot, harts, syror etc förorenar oljan med olösliga restprodukter. En rengörande
motorolja ska ta hand om dessa produkter till nästa oljebyte. Men även den bästa motoroljan
har begränsningar för hur mycket restprodukter den kan bära – därför måste motoroljan
och filtret bytas ut med jämna mellanrum, annars fäller restprodukterna ut och bildar
avlagringar i motorn. Detta gäller såväl helsyntetiska oljor som andra oljor.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »