Fraga Bosse

TIPS &
TRICKS


ORSAKER TILL OLJUD I VENTILER OCH HYDRAULISKA LYFTARE

Av de många tänkbara anledningar som finns till oljud i ventiler och lyftare, kan två
relateras till motoroljan:

a) Att lyftaren fastnar på grund av lack och slam vilket kan bero på olja med otillräcklig
reningsförmåga.

Att lyftaren fastnar kan också bero på att oljebyten sker inte tillräckligt ofta, eller försummat
luftfilterbyte.

b) Olja med för låg viskositet kan leda till oljud i lyftare, och detta betyder att fel viskositetsgrad
använts för de speciella kör- eller temperaturföhållandena som råder, eller att
oljan kraftigt tunnats ut av bränsle och/ eller för låg oljenivå i motorn t.ex. orsakad av låg
oljekvalitet och/ eller förlängda oljebytesintervaller med förhöjd oljeförbrukning.

 

Alla andra möjliga orsaker till oljud i lyftarna kan vara mekaniska defekter som varken
kan orsakas eller förhindras av olja.

Lyftaren är trög på grund av;

a) Slitageparticklar mellan kolven och lyftkroppen

b) Andra smutspartiklar fastkilade mellan kolven och lyftkroppen

 

Läckage i backventilen på grund av;

a) Smutspartiklar lagrade i ventilen

b) Sliten eller sprucken kula/ skiva eller ventilsäte

 

Kraftig oljeläcka från tryckkammaren på grund av;

a) Löst sittande kolv

b) Slitage på kolven eller lyftkam (vanligtvis gäller detta bara äldre bilar)

c) Olja med för låg viskositet eller olja som förtunnats p.g.a. bränslespädning

 

Otillräcklig oljetillförsel till lyftkammarna, orsakat av;

a) Igentäppta oljepassager eller smörjledningar i motorn

b) Lågt oljetryck, defekt oljepump eller defekt oljetrycksventil

c) I en del motorer kan en igentäppt oljefilterpatron orsaka lågt oljetryck och ett otillräckligt
oljeflöde till lyftkammrarna

 

Luft i lyftkammaren orsakat av;

a) Låg vevhusoljenivå, pumpen suger upp olja och luft

b) Luftläckage i oljepumpen eller oljeröret

c) Vevhuset överfyllt med olja så att det bildas ett tjockt skum


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »