Fraga Bosse

TIPS &
TRICKS


PROBLEM MED SKUMNING OCH FUNKTION STYRSERVO

a) Beror problemen på läckande packningsmaterial?

Tips: Använd Midland ATF Stop Leak för tätning packningsmaterial.

b) Beror problemen på skumning och därav luft i servosystemet som för vissa bilmodeller
visar sig vintertid?

Tips: Byt till Midland Power Steering Fluid. Skölj igenom hela styrservoenheten. Låt bilen
gå på tomgång och efterkontrollera oljenivån löpande för att säkerställa att all luft är borta
från styrservosystemet. Fungerar inte detta, ta en diskussion med din verkstad om hur
eventuell luft kan bildas i systemet. Eventuellt kan en ytterligare lösning/ applikation vara
att montera in ett expansionskärl för styrservovätskan.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »