Fraga Bosse

TIPS &
TRICKS


HUR AVLAGRINGAR BILDAS

Det tar cirka 15 minuters körning innan cylinderväggarna blivit varma och nått rätt arbetstemperatur. Först då minimeras föroreningarna i motoroljan eftersom de kalla cylinderväggarna fungerar som kondensatorer – restprodukterna går helt enkelt ned i oljetråget via
kolvarna. Detta kallas ”Combustion Blow-by”. Speciellt utsatta fordon är de som körs korta
sträckor och i stadstrafik med många kallstarter.

När oljan förorenas med vatten, sot, salter, gummihartser och syror blir oljan svart och
smutsig, men detta är ofarligt: Först när föroreningarna når cirka 4% av oljevolymen, når
vi den kritiska punkten: Föroreningarna börjar emulgera och avsättas på metallytorna i
motorn.

De tekniska förhållanderna i motorn är viktigare faktorer i denna process jämfört med oljeoch
bränslefaktorerna. En riktig förbränning kombinerat med rätt kyl-och oljetemperatur
ger tillsammans med bra olje-och luftfilter möjlighet till längre oljebytesintervaller och ger
en renare motor.

Tips: För att hålla motorn ren och undvika avlagringar samt för att minimera slitage – byt
motoroljan regelbundet som du kör (se din instruktionsbok från din biltillverkare för särskilda
förhållanden som exempelvis stadskörning, drag, stop-and-go, dammig miljö etc
som motiverar tätare oljebyten jämfört serviceintervallerna). Använd en motorolja av hög
kvalitet. Vi rekommenderar att du som kvalitetsmässig miniminivå bör välja en olja som är
riktigt normerad enligt ACEA (det europeiska normeringsinstitutet). Välj alltså bort motoroljor
som endast säger sig möta normeringarna enligt ACEA (ofta skriver de på baksidan av
oljeflaskan ”meets the requirements of…” eller ”performance level of….”).


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »