Fraga Bosse

FAQ.


RENT PRAKTISKT, VAD SKILJER EGENTLIGEN HELSYNTETISKA OLJOR FRÅN MINERALOLJOR?

– Oavsett om oljan är helsyntetisk, delsyntetisk eller mineraloljebaserad så är grunden råolja
(petroleum) som sedan raffineras till en basolja – det är den som bär de smörjande egenskaperna
i motoroljan. Olika klasser/

grupper av basoljor tas fram: Mineraloljeklasser, delsyntetiska (där man via värmebehandling,
så kallad hydro cracked eller hydro treated tar bort oönskade föroreningar ur basoljan
med högre basoljekvalitet som följd) och helsyntetiska basoljor (där man via kemisk behandling
får motsvarande kvalitetsförbättring jämfört värmebehandlingsmetoden för delsyntetiska
basoljor). Skillnaden mellan de olika klasserna/grupperna av basoljor är kvalitetsmässig
beroende på hur basoljan förädlats (metod) och hur mycket (basoljeklass/-grupp).


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »