Fraga Bosse

FAQ.


HUR OFTA OCH VARFÖR SKA MOTOROLJA BYTAS?

– För att skydda din motor optimalt och för att du ska få bästa möjliga driftskostnad utan
onödiga reparationer orsakade av oljerelaterade skador bör du byta motoroljan som du
kör eller minst en gång per år eller vid 1500 mil, vilket som kommer först. Oljebytet sker
för att bli av med de föroreningar som hålls svävande i motoroljan. Med ”att byta som du
kör” menas att faktorer som kortkörning, många kallstarter, dragning av tung last och så
vidare bör vägas in som faktorer vilka påverkar hur ofta oljan bör bytas. En motor fylld med
motorolja för förlängda bytesintervaller (Long Life) kan mycket väl klara det långa intervallet
på exempelvis 3000 mil eller 2 år utan förhöjd oljeförbrukning om den körs under bra
förhållanden (långa sträckor, jämn och rätt driftstemperatur etcetera). Samma motor med
samma olja kan samtidigt visa tecken på att den inte klarar det förlängda intervallet om den
körs på ett annat sätt (korta sträckor, stop-and-go-driving, många kallstarter, tung last,
dammig miljö, stadstrafik). Titta i din instruktions- eller servicebok från biltillverkaren för
mer information.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »