Fraga Bosse

FAQ.


BEHANDLING AV OLJERELATERADE ORSAKER I HYDRAULISKA VENTILLYFTARE

a) För äldre motorer eller smutsiga motorer, behandling med Oil System Cleaner för rengöring innan oljebyte. Nya och rena motorer respektive motorer med täta oljebytesintervaller, se b) nedan.

b) Oljebyte med Avanza 5W-40 alternativt Axxept 5W-30 – lyssna av motorn kall och varm.

c) Behandling ned Hydraulic Valve Oil Conditioner – lyssna av motorn.

 

För att en hydraulisk lyftare ska fungera perfekt krävs fyra funktioner;

a) Kolven måste fritt kunna arbeta upp och ner i lyftkroppen.

b) Backventilen måste sluta tätt och därmed förhindra tryckförlust till tryckkammaren.

c) Lyftaren måste vara fylld med olja hela tiden - ett oljeläckage förstör dess hydrauliska funktion.

d) Det får inte förekomma något slitage mellan kolven och lyftkroppen. För mycket slitagerester leder snabbt till oljeläckage och förlust av hydraultrycket i tryckkammaren.

 

Orsaker till oljud i ventiler och hydrauliska lyftare;

Lyftaren är trög på grund av;

a) Slitageparticklar mellan kolven och lyftkroppen.

b) Andra smutspartiklar fastkilade mellan kolven och lyftkroppen.

 

Läckage i backventilen på grund av;

a) Smutspartiklar lagrade i ventilen.

b) Sliten eller sprucken kula/ skiva eller ventilsäte.
 

Kraftig oljeläcka från tryckkammaren på grund av;

a) Löst sittande kolv.

b) Slitage på kolven eller lyftkam (vanligtvis gäller detta bara äldre bilar).

c) Olja med för låg viskositet eller olja som förtunnats p.g.a. bränslespädning.
 

Otillräcklig oljetillförsel till lyftkammarna, orsakat av;

a) Igentäppta oljepassager eller smörjledningar i motorn.

b) Lågt oljetryck, defekt oljepump eller defekt oljetrycksventil.

c) I en del motorer kan en igentäppt oljefilterpatron orsaka lågt oljetryck och ett otillräckligt oljeflöde till lyftkammrarna.

 

Luft i lyftkammaren orsakat av;

a) Låg vevhusoljenivå, pumpen suger upp olja och luft.

b) Luftläckage i oljepumpen eller oljeröret.

c) Vevhuset överfyllt med olja så att det bildas ett tjockt skum.

 

Av de många tänkbara anledningar som finns till oljud i ventiler och lyftare, kan två relateras till motoroljan:

a) Att lyftaren fastnar på grund av lack och slam vilket kan bero på:
Olja med otillräcklig reningsförmåga.

Att lyftaren fastnar kan också bero på:
Oljebyten sker inte tillräckligt ofta, eller försummat luftfilterbyte.

b) Olja med för låg viskositet kan leda till oljud i lyftare, och detta betyder att fel viskositetsgrad använts för de speciella kör- eller temperaturföhållandena som råder, eller att oljan kraftigt tunnats ut av bränsle och/ eller för låg oljenivå i motorn t.ex. orsakad av låg oljekvalitet och/ eller förlängda oljebytesintervaller med förhöjd oljeförbrukning.

Alla andra möjliga orsaker till oljud i lyftarna kan vara mekaniska defekter som varken kan orsakas eller förhindras av olja.

För mer information, hämta produktbladet Hydraulic Valve Oil Conditioner och Oil System
Cleaner, fliken produkter-specialprodukterwww.midlandoil.se


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »