Fraga Bosse

FAQ.


VILKA ÄR FÖRUTSÄTTNINGARNA TILL OM HÖG OLJEFÖRBRUKNING?

Alla motorer varierar i oljeförbrukning på samma sätt som de varierar i toppfart och
bränsleförbrukning. De vanligaste orsakerna kan vara:

  • Förarens körsätt.
  • Svårigheter att avgöra den exakta storleken av oljeförbrukningen.
  • Överfyllning av vevhuset.
  • Fel avläsning av oljestickan (fel placering i oljeröret).
  • Sotbeläggningar på kolvringarna – dålig tätning som följd, oljeförbrukningen blir okontrollerbar.
  • Då olja med låg kvalitet används eller olja med för låg viskositet t.ex. 0W-oljor.
  • Kontrollera ovanstående orsaker, för att avgöra hur hög oljeförbrukningen är, innan eventuella ågärder utförs.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »