Fraga Bosse

FAQ.


HUR BILDAS AVLAGRINGARNA I MOTORN?

Det tar cirka 15 minuters körning innan cylinderväggarna blivit varma och nått rätt arbetstemperatur. Först då minimeras föroreningarna i motoroljan eftersom de kalla cylinderväggarna fungerar som kondensatorer – restprodukterna går helt enkelt ned i oljetråget via
kolvarna. Detta kallas ”Combustion Blow-by”. Speciellt utsatta fordon är de som körs korta sträckor och i stadstrafik med många kallstarter.

När oljan förorenas med vatten, sot, salter, gummihartser och syror blir oljan svart och smutsig, men detta är ofarligt: Först när föroreningarna når cirka 4% av oljevolymen, når vi den kritiska punkten: Föroreningarna börjar emulgera och avsättas på metallytorna i motorn.

De tekniska förhållanderna i motorn är viktigare faktorer i denna process jämfört med oljeoch bränslefaktorerna. En riktig förbränning kombinerat med rätt kyl-och oljetemperatur ger tillsammans med bra olje-och luftfilter möjlighet till längre oljebytesintervaller och ger en renare motor.

Naturligtvis är förutsättningen en högkvalitativ motorolja.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »