Fraga Bosse

FAQ.


VAD ÄR AVLAGRINGAR I MOTORN

Avlagringar eller s.k. ”Engine Sludge Deposits” bildas när olje-och filterbytesintervallerna
överskrides eller om man använder en olja som kvalitetsmässigt inte är bra. Avlagringarna
är av två slag;

1. Oxidation och nedbrytning av motoroljan sker vid höga arbetstemperaturer där avlagringar
avsättes i motorn. Detta kallas oxidationsavlagringar. Motoroljan behöver bytas innan
för stora mängder byggs upp i oljan.

2. Föroreningar av motoroljan: Stora mängder av restprodukter i förbränningen, vatten, sot,
harts, syror etc förorenar oljan med olösliga restprodukter. En rengörande motorolja ska ta
hand om dessa produkter till nästa oljebyte. Men även den bästa motoroljan har begränsningar
för hur mycket restprodukter den kan bära – därför måste motoroljan och filtret bytas
ut med jämna mellanrum, annars fäller restprodukterna ut och bildar avlagringar i motorn.
Detta gäller såväl 100% helsyntetiska oljor som andra oljor.


 

Jobba hos oss

 

fråga Bosse

tips-tricks

faq

ÅTERFÖRSÄLJARE – LOG IN


MIDMAN
WEB SHOP


Följ Midland AB

NOTISER:

motormagasinet nr25 23 augusti 2017

2017-08-24

Påverka en växellåda?

 
läs mer »
dmv nr 4 2017 crypto 4 0W 20

2017-06-09

Ny olja för VW-motorer

 
läs mer »
motormagasinet nr 21 juni 2017 foretagsbil pa vag

2017-06-09

Proffs På Väg expanderar

 
läs mer »